Tonoliza - lista sanatoriów finansowanych NFZ

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery
Duszniki-Zdrój
dolnośląskie
Wysowa-Zdrój
małopolskie