Pobyty zdrowotne po COVID-19

Wiele osób po przejściu zakażenia koronawirusem zmaga się z licznymi i długotrwałymi powikłaniami. Powikłania po COVID-19 to między innymi utrzymujące się dolegliwości w obrębie układu oddechowego, problemy z układem krążenia, zmniejszona wydolność oddechowa, szybkie męczenie się, bóle mięśni i stawów, stany lękowe i depresyjne oraz szereg innych problemów zdrowotnych. Dla ozdrowieńców po COVID-19, u których utrzymują się powikłania, prowadzone są pobyty zdrowotne i turnusy rehabilitacyjne, których celem jest przywrócenie rekonwalescentowi sprawności sprzed zachorowania na COVID-19.

Turnusy dla ozdrowieńców po COVID-19

Pobyty zdrowotne po COVID-19 i turnusy rehabilitacyjne dla ozdrowieńców to pobyty lecznicze o specjalnie przygotowanym programie, dostosowanym do potrzeb osób po chorobie koronawirusowej. Zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze obejmują głównie fizykoterapię, kinezyterapię i balneoterapię, a konkretne zabiegi ordynowane są dla każdego pacjenta indywidualnie. Rehabilitacja pocovidowa skupia się głównie na układzie oddechowym, układzie krążenia i narządach ruchu, gdyż właśnie te układy w organizmie człowieka są najsilniej atakowane przez powikłania po COVID-19.

Gdzie się odbywają turnusy pocovidowe?

Turnusy i pobyty rehabilitacyjne dla ozdrowieńców po COVID-19 prowadzone są głównie w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych i uzdrowiskach. Te miejsca dysponują kompleksową bazą zabiegową i wyspecjalizowaną kadrą, co umożliwia prowadzenie skutecznej rehabilitacji pocovidowej i możliwie szybki powrót do pełnego zdrowia. Specjalistyczną rehabilitację pocovidową prowadzą także niektóre ośrodki rehabilitacji dziennej w trybie ambulatoryjnym.

Wyjazd do sanatorium po COVID-19 lub innego ośrodka prowadzącego rehabilitację pocovidową jest rozwiązaniem dla osób, które nie odzyskały pełnej sprawności po chorobie. Turnusy pocovidowe prowadzone są w ośrodkach prywatnych oraz tych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli chcesz wyjechać na rehabilitację pocovidową z NFZ, zajrzyj tutaj – LISTA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH REHABILITACJĘ POCOVIDOWĄ Z NFZ .

Turnusy dla ozdrowieńców po COVID-19 realizowane w sanatoriach i uzdrowiskach prywatnie są dostępne bez skierowania, długiego oczekiwania i szeregu formalności. Jeśli zmagasz się z powikłaniami po COVID-19 i dolegliwościami takimi jak obniżona sprawność fizyczna, zmniejszona wydolność krążeniowo-oddechowa, bóle i szybka męczliwość stawów, obniżona siła mięśniowa, rozdrażnienie i obniżony nastrój, pomyśl o wyjeździe na turnus pocovidowy i znajdź miejsce na rehabilitację po COVID-19 dla siebie.

Sprawdź listę sanatoriów, które prowadzą rehabilitację po COVID-19 – ZOBACZ TUTAJ

Jak przebiegają pobyty rehabilitacyjne po COVID-19?

Rehabilitacja stacjonarna dla pacjentów po przebyciu zakażenia koronawirusem trwa na ogół minimum dwa tygodnie. W tym czasie kuracjusz poddawany jest pełnemu cyklowi zabiegów usprawniających, rehabilitacyjnych i leczniczych. Zabiegi lecznicze ordynowane są odpowiednio do stanu zdrowia oraz potrzeb danego pacjenta, a ukierunkowane są głównie na poprawę funkcjonowania układu oddechowego, wsparcie prawidłowej pracy układu krążenia oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Turnusy rehabilitacyjne po COVID-19 obejmują swoim zakresem także wsparcie psychologiczne i terapeutyczne oraz edukację zdrowotną, gdyż przejście choroby koronawirusowej u wielu pacjentów zostawia także ślady w obrębie kondycji psychicznej. Powrót do zdrowia możliwy jest dzięki równoległemu i kompleksowemu zadbaniu o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.