Rehabilitacja pocovidowa z NFZ

Jeśli jesteś ozdrowieńcem po COVID-19 i obserwujesz u siebie powikłania po zakażeniu koronawirusem, możesz ubiegać się o objęcie programem rehabilitacji pocovidowej refundowanej przez NFZ. Skierowanie na rehabilitację pocovidową z NFZ możesz uzyskać do 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia. Możesz sprawdzić LISTĘ PLACÓWEK, KTÓRE REALIZUJĄ REHABILITACJĘ PO COVID-19 Z NFZ

Jak uzyskać rehabilitację po COVID-19 z NFZ?

Podstawą do przystąpienia do programu rehabilitacji pocovidowej z NFZ jest skierowanie lekarskie. Aby je otrzymać, zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego (musi to być lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia). Zostaniesz skierowany na badania, których wyniki będą stanowiły o tym, czy potrzebujesz rehabilitacji po przejściu zakażenia koronawirusem. Twój lekarz na podstawie oceny Twojego stanu zdrowia zdecyduje o skierowaniu Cię na rehabilitację po COVID-19 z NFZ.

O skierowanie do objęcia programem rehabilitacji postcovidowej z NFZ mogą się ubiegać osoby, które mają powikłania po COVID-19 w obrębie układu oddechowego lub układu krążenia, lub układu nerwowego lub narządu ruchu. Wskazaniem do rehabilitacji po przejściu zakażenia koronawirusem jest także spadek siły mięśniowej, jak również utrzymujące się duszności i obniżona wydolność oddechowa.

Stan zdrowia pacjenta determinuje także rodzaj świadczeń realizowanych w programie rehabilitacji pocovidowej, a także długość jego trwania – rehabilitacja po COVID-19 z NFZ wynosi, w zależności od rodzaju realizowania świadczeń i potrzeb pacjenta – od 2 do 6 tygodni.
 

Rodzaje rehabilitacji pocovidowej z NFZ

Rehabilitacja ozdrowieńców po przejściu choroby koronawirusowej może być realizowana w postaci turnusów rehabilitacyjnych po COVID-19, prowadzonych w sanatoriach i uzdrowiskach w trybie stacjonarnym. W programie uczestniczą tylko te ośrodki, które mają podpisaną stosowaną umowę z NFZ oraz są wpisane do rejestru placówek udzielających świadczeń covidowych.

Nowością względem pierwotnego kształtu programu rehabilitacyjnego po COVID-19 z NFZ jest także możliwość skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w trybie stacjonarnym lub nawet w formie wizyt domowych. Program został rozszerzony o gabinety fizjoterapii oraz fizjoterapeutów prowadzących zabiegi w domu pacjenta. Dzięki temu rehabilitacja postcovidowa z NFZ staje się bardziej powszechnie dostępna.

W programie rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej uczestniczą placówki wpisane do rejestru placówek prowadzących działalność leczniczą z podpisaną odpowiednia umową z NFZ, które są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych. Szczegóły dotyczące rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej finansowanej z NFZ znajdziesz TUTAJ 
 

Odpłatność za rehabilitację po COVID-19

Rehabilitacja postcovidowa z programu rehabilitacyjnego jest refundowana przez NFZ – co dla pacjenta oznacza, że Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty rehabilitacji postcovidowej dla osób objętych programem. Dotyczy to zarówno rehabilitacji uzdrowiskowej i stacjonarnej, jak również rehabilitacji po COVID-19 w trybie ambulatoryjnym, a nawet w formie wizyt domowych dla pacjentów, których stan zdrowia wymaga takiego rozwiązania.

Szczegóły dotyczące formalności związanych z przystąpieniem do programu rehabilitacji pocovidowej z NFZ oraz finansowania rehabilitacji po COVID-19 znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – Szczegóły programu rehabilitacji po COVID-19 z NFZ .