Uzdrowiska

Uzdrowiska to miejsca o wyjątkowych walorach leczniczych, w których można korzystać z pobytów z zabiegami. Miejscowości uzdrowiskowe to obszary posiadające szczególne właściwości prozdrowotne, które pozwalają na uzyskanie takiego statusu. Do tych walorów należą w szczególności naturalne surowce lecznicze oraz właściwości lecznicze klimatu. Uzdrowiska w Polsce to 45 miejscowości spełniających regulacje wymienione w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Uzdrowiska w Polsce

We wszystkich uzdrowiskach ważnym elementem jest infrastruktura uzdrowiskowa. Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego to określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399) instrumenty pozwalające na wykorzystanie surowców naturalnych w celach leczniczych. Takimi surowcami są gazy lecznicze (wykorzystywane np. w inhalacjach) oraz kopaliny lecznicze (np. złoża wód podziemnych, z których woda wykorzystywana jest do kuracju pitnych). Do urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego należą pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe oraz urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

Poszczególne uzdrowiska mają różne kierunki lecznicze. Przy kierowaniu pacjentów do sanatoriów w uzdrowiskach lekarz balneolog bierze pod uwagę schorzenie pacjenta i profil leczenia danego uzdrowiska - muszą one być zgodne. Z tego względu nie każde uzdrowisko będzie odpowiednie dla danego pacjenta. Przy pobycie prywatnym dokonując wyboru ośrodka warto upewnić się, czy dane miejsce będzie odpowiednie pod kątem kierunku leczenia. Do schorzeń, których leczenie prowadzone jest w uzdrowiskach, należą choroby: ortopedyczno-urazowe, układu nerowego, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie, naczyń obwodowych, górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, endokrynologiczne, skóry, kobiece, nerek i dróg moczowych, krwi i układu krwiotwórczego, oka i przydatków oka, ponadto cukrzyca, otyłość i osteoporoza.

Miejscowości uzdrowiskowe

Każda z tych miejscowości posiada właściwe sobie, wyjątkowe cechy, które pozwalają na prowadzenie terapii leczniczych przy różnych schorzeniach. W niektórych miejscach największym atutem jest lokalny mikroklimat, inne uzdrowiska zyskały sławę dzięki swoim wodom leczniczym, a jeszcze inne przyciągają kuracjuszy swoimi złożami borowiny.

Lista miejscowości uzdrowiskowych w Polsce: