Pobyt w sanatorium NFZ - odpłatność

Podczas pobytu w sanatorium pacjent nie ponosi kosztów zabiegów, z których korzysta w ramach leczenia uzdrowiskowego. Jedynym wydatkiem dla kuracjusza stają się koszty zakwaterowania i wyżywienia, których wysokość jest odgórnie określona przez Ministra Zdrowia. W zależności od terminu pobytu (tzw. sezon rozliczeniowy) oraz standardu, na który decyduje się kuracjusz, odpłatność za jeden dzień pobytu w sanatorium przedstawia się następująco:

 

Standard/wyposażenie  ODPŁATNOŚĆ W PLN
I okres rozliczeniowy
(od 1 października do 30 kwietnia)
II okres rozliczeniowy
(od 1 maja do 30 września)
pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  31,00 38,90
pokój 1-osobowy w studiu 24,80 35,60
pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  23,70 31,60
pokój 2 -osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  18,60 26,00
pokój 2-osobowy w studiu 15,70 23,70
pokój 2 -osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  13,50 18,60
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,90 14,10
pokój wieloosobowy w studiu 11,30

12,90

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  10,10 11,30

Ważne!

Kuracjusz oprócz powyższych sam ponosi koszty przejazdu, dodatkowe opłaty takie jak np. opłata klimatyczna czy pobyt opiekuna. Samodzielnie opłaca także usługi dodatkowe świadczone przez sanatorium, z których zdecyduje się skorzystać.