Pobyt w sanatorium NFZ - odpłatność

Podczas pobytu w sanatorium pacjent nie ponosi kosztów zabiegów, z których korzysta w ramach leczenia uzdrowiskowego. Jedynym wydatkiem dla kuracjusza stają się koszty zakwaterowania i wyżywienia, których wysokość jest odgórnie określona przez Ministra Zdrowia. W zależności od terminu pobytu (tzw. sezon rozliczeniowy) oraz standardu, na który decyduje się kuracjusz, odpłatność za jeden dzień pobytu w sanatorium przedstawia się następująco:

 

Standard/wyposażenie  ODPŁATNOŚĆ W PLN
I okres rozliczeniowy
(od 1 października do 30 kwietnia)
II okres rozliczeniowy
(od 1 maja do 30 września)
pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  28,80 36,10
pokój 1-osobowy w studiu 23,00 33,00
pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  22,00 29,30
pokój 2 -osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  17,30 24,10
pokój 2-osobowy w studiu 14,60 22,00
pokój 2 -osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  12,50 17,30
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,00 13,10
pokój wieloosobowy w studiu 10,50

12,00

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  9,40 10,50

Ważne!

Kuracjusz oprócz powyższych sam ponosi koszty przejazdu, dodatkowe opłaty takie jak np. opłata klimatyczna czy pobyt opiekuna. Samodzielnie opłaca także usługi dodatkowe świadczone przez sanatorium, z których zdecyduje się skorzystać.