Fundusze unijne

Fundusze unijne

Dofinansowanie  w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Nr umowy: 1/FWI-C19/2020/16/UPG/11
Kwota: 
29972,50 PLN