XXIV Kongres Uzdrowisk Polskich Inowrocław 2015

W dniach 28-30 września odbędzie się kolejny Kongres Uzdrowisk Polskich, tym razem pod hasłem "Uzdrowiska Polskie - Wyzwania i Szanse". Obrady Kongresu będą się odbywały w Teatrze Miejskim przy Pl. Klasztornym 2. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia Mariana Zembali.
W czasie sesji Kongresu zostaną poruszone najważniejsze obecnie kwestie w branży uzdrowiskowej, w tym zasady finansowania lecznictwa uzdrowiskowego na najbliższe lata, konieczności ustalenia i wdrożenia procedur i standardów w lecznictwie uzdrowiskowym oraz jak najlepsze wykorzystanie surowców naturalnych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w miejscowościach uzdrowiskowych. W roli prelegentów wystąpią liczni specjaliści z branży turystycznej i uzdrowiskowej. Szczegółowe informacje na temat Kongresu można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP www.sgurp.pl