Projekt reformy lecznictwa uzdrowiskowego

Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło ogólny zarys zmian w lecznictwie uzdrowiskowym. Sztandarową zmianą ma być możliwość wyboru przez kuracjusza miejsca i terminu wyjazdu do sanatorium.

Początkowo planowane były także zmiany w systemie dopłat, jednak w połowie kwietnia 2023 resort wycofał się z tej części sugerując, że dopłaty nadal pozostaną z góry określone. Nadal nie został podany do publicznej wiadomości cały projekt reformy, mimo że wstępnie zakładano wdrożenie jej z początkiem 2024r.