Leczenie ambulatoryjne jako alternatywa pobytu sanatoryjnego

W przeciwieństwie do leczenia sanatoryjnego, to w trybie ambulatoryjnym opiera się na tym, że kuracjusz nie mus przebywać stale w miejscu wykonywania zabiegów i terapii, a przychodzi do ośrodka jedynie na konkretne zabiegi. Rozwiązanie to jest optymalnie szczególnie dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na dłuższy wyjazd.

Skierowanie na leczenie ambulatoryjne wystawić może lekarz rodzinny lub specjalista, u którego prowadzone jest leczenie choroby będącej podstawą do korzystania zabiegów ambulatoryjnych.

W czasie leczenia ambulatoryjnego zleconego w ramach NFZ, pacjentowani przysługują 3 zabiegi dziennie przez 6 do 18 dni zabiegowych. Chory natomiast sam pokrywa koszty dojazdy do placówki.