Fizykoterapia

Fizykoterapia  to rodzaj zabiegów fizykoterapeutycznych, które mają na celu usprawnienie ruchowe, redukcję stanów zapalnych, leczenie bólu oraz szereg innych zastosowań. Zabiegi fizykoterapeutyczne prowadzone są we wszystkich sanatoriach w Polsce i wchodzą w skład zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych ordynowanych kuracjuszom w czasie pobytu leczniczego w sanatorium.

Do zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii zaliczane są m.in. zabiegi lecznicze z wykorzystaniem zjawisk fizycznych takich jak światło, pole magnetyczne, ciepło i zimno (temperatura) czy ultradźwięki. Zabiegi fizykoterapeutyczne prowadzone są w seriach – tylko wówczas dają pełne efekty i przynoszą realne korzyści dla zdrowia.

W czasie pobytu w sanatorium, podczas wstępnej konsultacji lekarskiej lekarz zleca przeprowadzenie konkretnych zabiegów fizykoterapeutycznych, jeśli po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną pacjenta znajduje dla nich zastosowanie w leczeniu jego chorób. Poszczególne zabiegi fizykoterapeutyczne, podobnie jak mają swoje wskazania, tak samo są obarczone są listą przeciwwskazań do wykonywania zabiegów.