Czas oczekiwania na Sanatorium NFZ

Długość oczekiwania na wyjazd do sanatorium uwarunkowana jest kilkoma czynnikami, m.in. liczbą miejsc w uzdrowiskach w poszczególnych oddziałach NFZ, stanem zdrowia pacjenta, liczbą kuracjuszy w kolejce w danym województwie oraz liczbą tzw. zwrotów, czyli rezygnacji z wyznaczonego terminu wyjazdu.

W bieżącym roku najkrótszy szacowany czas oczekiwania w kolejce jest w województwie lubuskim i wynosi około 4 miesiące. Z najdłuższym natomiast spotkamy się w województwie śląskim – tam wynosi on aż 12 miesięcy.