Skierowanie do sanatorium NFZ

Jak wygląda proces uzyskania skierowania do sanatorium z NFZ? Sprawdź, co musisz zrobić, aby uzyskać takie skierowanie i wyjechać do sanatorium z NFZ. Czekasz już w kolejce na swój termin i miejsce pobytu w sanatorium? Sprawdź status swojego skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
 
Sprawdź status swojego skierowania:
Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe
 
KROK 1 - Skierowanie
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotne (zwany potocznie lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu), który na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz po przeprowadzonym z nim wywiadzie podejmuje decyzję o zasadności wystawienia skierowania. 
 
KROK 2 – Przekazanie skierowania do oddziału NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta
Wypełnione skierowanie zostaje przekazane do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przez lekarza lub przez pacjenta, gdzie zostaje zarejestrowane.
 
KROK 3 – Ocena zasadności skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza specjalistę zatrudnionego we właściwym oddziale NFZ
Po zarejestrowaniu skierowania w oddziale NFZ dokument podlega ocenie przez lekarza specjalistę  z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej pod kątem zasadności leczenia oraz określeniu rodzaju i miejsca leczenia uzdrowiskowego. 
 
KROK 4 – Wynik oceny skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki medycznej
W zależności od decyzji podjętej przez lekarza w oddziale NFZ oceniającego skierowania na leczenia uzdrowiskowe możliwe są dwie dalsze drogi postępowania, uwarunkowane pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniem wniosku o skierowanie na leczenie.
1. W przypadku negatywnej decyzji (stwierdzone przeciwwskazania lub brak wskazań) skierowanie z powrotem trafia do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który je wystawił. Pacjent otrzymuje pisemną decyzję o odmowie wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje mu prawo do odwołania (decyzja ostateczna).
Skierowania są weryfikowane co 18 miesięcy, od daty ich wystawienia. W przypadku, gdy czas oczekiwania na świadczenie leczenia przekracza ten czas, NFZ odsyła dokument do lekarza, który je wystawił, w celu jego aktualizacji.
2. W przypadku pozytywnej decyzji pacjent otrzymuje w terminie 30 dni od daty wpływu skierowania do oddziału NFZ zawiadomienie o przyznanym zakresie leczenia ze wskazaniem odpowiedniego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Po ustaleniu przez Fundusz terminu pobytu w placówce uzdrowiskowej, pacjent otrzymuje informację najpóźniej w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wyznaczonego turnusu. 
 
WAŻNE: Istnieje możliwość sprawdzania informacji o stanie weryfikacji przez oddział wojewódzki NFZ skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu. Poprzez wpisanie numeru skierowania do udostępnionej przez NFZ "Przeglądarki skierowań na leczenie uzdrowiskowe" pacjent ma możliwość "podglądu" informacji m.in. o bieżącym statusie skierowania, dacie wpływu do NFZ, zalecanym rodzaju i profilu leczenia, przypisanym numerze w kolejce czy też wyznaczonym terminie leczenia.