Pobyt w sanatorium NFZ - odpłatność

Podczas pobytu w sanatorium pacjent nie ponosi kosztów zabiegów, z których korzysta w ramach leczenia uzdrowiskowego. Jedynym wydatkiem dla kuracjusza stają się koszty zakwaterowania i wyżywienia, których wysokość jest odgórnie określona przez Ministra Zdrowia. W zależności od terminu pobytu (tzw. sezon rozliczeniowy) oraz standardu, na który decyduje się kuracjusz, odpłatność za jeden dzień pobytu w sanatorium przedstawia się następująco:

 

Standard/wyposażenie  ODPŁATNOŚĆ W PLN
I okres rozliczeniowy
(od 1 października do 30 kwietnia)
II okres rozliczeniowy
(od 1 maja do 30 września)
pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  32,60 40,90
pokój 1-osobowy w studiu 26,10 37,40
pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  24,90 33,20
pokój 2 -osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  19,50 27,30
pokój 2-osobowy w studiu 16,50 24,90
pokój 2 -osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  14,20 19,50
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 14,80
pokój wieloosobowy w studiu 11,90 13,60
pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  10,60 11,90

Ważne!

Kuracjusz oprócz powyższych sam ponosi koszty przejazdu, dodatkowe opłaty takie jak np. opłata klimatyczna czy pobyt opiekuna. Samodzielnie opłaca także usługi dodatkowe świadczone przez sanatorium, z których zdecyduje się skorzystać.